TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NHAQUANLY.VN – IBI GLOBAL LỌT VÀO DANH SÁCH HỆ THỐNG E-LEARNING TỐT NHẤT TOÀN CẦU 2020

Giải thưởng được công nhận bởi The EdTech Awards, giải thưởng lớn nhất về công nghệ trong giáo dục.

IBI Global được công nhận làm một trong những hệ thống eLearning tốt nhất toàn cầu năm 2020 hạng mục eLearning, giải pháp tích hợp/ giải pháp học đảo ngược. IBI là một đơn vị tiên phong trong mô hình học tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực.

Giải thưởng được công nhận bởi The EdTech Awards. The EdTech Awards là giải thưởng lớn nhất toàn cầu hiện nay trong lĩnh vực công nghệ giáo dục công nhận những đóng góp xuất sắc giúp thay đổi tích cực việc dạy và học thông qua công nghệ, từ đó phát triển kiến thức và năng cao kỹ năng của người học.

The EdTech Awards EdTech Awards tưởng thưởng những công ty/ cá nhân xuất sắc nhất trong hệ giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và đào tạo nhân sự các cấp qua ba chương trình sau:

  • Giải pháp công nghệ giáo dục tốt nhất
  • Những lãnh đạo xuất sắc trong ngành
  • Những công ty, tổ chức có giải pháp hoặc sản phẩm dẫn đầu xu thế

Danh sách năm nay: https://edtechdigest.com/2020-finalists-winners/