eTeractive (Tính năng tương tác)

Được phát triển bởi các chuyên gia IT Mỹ, eTeractive là hệ thống kỹ thuật tương tác trên các bài học và bài tập của eClassesđược thiết kế khoa học phối hợp các video clips và animation giúp học viên đạt hiệu quả qua việc đọc – nghe – cảm nhận – lập lại cùng lúc trong một giao diện thiết kế khoa học hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp người học không thể nghĩ đến tiếng mẹ đẻ hoặc có cơ hội dịch từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng Anh. Điều này đóng vai trò tiên quyết trong việc học ngoại ngữ thành công.

Các kỹ thuật eTeractive bao gồm:

  • Hơn 20 kỹ thuật học tượng tác khác nhau như: kéo, di dời, click chọn, lướt từ/ câu/ hình ảnh…giúp người học học không biết mệt mỏi.
  • Các phần trình bày tương tác giúp người học thẩm thấu bài học.
  • Các bài kiểm tra ngắn giúp người học ghi nhớ bài học lâu hơn.
  • Mỹ thuật đa phương tiện giúp việc học tập trở nên nhẹ nhàng.
  • Các hoạt động học tập được thiết kế khoa học giúp người học vui học và thẩm thấu các bài học một cách tự nhiên