Sáng lập viên

 

Đằng sau sự thành công của IBI là những nỗ lực kiến tạo không ngừng từ những nhà sáng lập

 

Robin Nguyen

    Robin Nguyen – Founder CEO

 

 Kobi Kalderon

        Kobi Kalderon  

Strategic Partner | Israel & Western Europe

Business Development and Innovation

 

Silvia Buonpadre

        Silvia Buonpadre – Program Advisor

 

George Cretu, PhD 

Strategic Partner | Ireland & Eastern Europe

 

Jeffrey Nah  

Partner | Singapore

 Noa Schecter

     Noa Schecter  

Partner | USA

 

Dr. Raed Almubarak

Partner | Bahrain