eEngineering | Tiếng Anh kỹ sư

 

Tập trung phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh dành cho các kỹ sư đang làm việc trong môi trường quốc tế các ngành sau:

  • Tiếng Anh kỹ sư ngành F&B
  • Tiếng Anh kỹ sư ngành xây dựng
  • Tiếng Anh kỹ sư ngành điện
  • Tiếng Anh kỹ sư CNTT
  • Tiếng Anh kỹ sư dầu khí

Sự kết hợp hài hòa giữa eConversations và eClasses giúp học viên phát triển toàn diện các kỹ năng Anh ngữ theo sơ đồ sau:

Cấu trúc khóa học: Tiếng Anh kỹ sư chỉ dành cho các học viên có cấp độ tiếng Anh tổng quá từ sơ trung cấp trở lên
 
Mô hình học Giáo viên Khóa học
eBlended 100% giáo viên bản ngữ 16 tuần

(24 hours of eConversations

+ 50 hours of eClasses)

 
 
Quy trình đăng ký và tham gia khóa học:
 
 
Quy trinh tham gia khoa hoc IBI