Hệ thống thu âm và phân tích phát âm và giọng nói của học viên giúp học viên tự thu âm phần nói của mình được yêu cầu trong bài học, rồi gởi phần thu âm cho giáo viên hướng dẫn để được giáo viên phân tích, đánh giá và chỉnh sửa phát âm, giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm một cách hiệu quả nhất.