Khóa học tiếng Anhkỹ năng kinh doanh hiệu quả, truyền cảm hứng!

eEnglish

(Tiếng anh thương mại)

eEngineering

(Tiếng Anh kỹ sư)    

eInnovation

               (Kỹ năng kinh doanh)  

Mô hình dạy trực tuyến tích hợp (blended e-learning) thay thế lớp học thực!


eClasses 
(Tự học 24/7)

eConversations
(Lớp học live)

eBlended
(Học tích hợp)

Được tin tưởng và đồng hành cùng các tập đoàn

        Logo Avon Logo Syngenta          

 

SÁCH VỀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC VIẾT BỞI TẬP HỢP CÁC CHUYÊN GIA

Sách công nghệ giáo dục “The EdTech Book” được viết bởi cộng đồng các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về chủ đề làm thế nào đưa công nghệ vào giáo dục hiệu quả đã được phát hành trên Amazon.