eReport (HT báo cáo)

Hệ thống báo cáo tự động eReport IBI sẽ xuất các báo cáo chi tiết phân tích từng kỹ năng của học viên. eReport là hệ thống phân tích khoa học và hiện đại được tích hợp nhằm phân tích các kỹ năng của người học giúp họ thấy được điểm mạnh yếu của mình từ đó điều chỉnh để đạt được hiệu quả tối ưu. Đặc biệt, hệ thống có phân quyền cho bộ phận nhân sự của Quý công ty tự theo dõi và xuất báo cáo các kỹ năng của nhân viên công ty mình.

 

IBI eReport

Bộ phận nhân sự Quý công ty sẽ được phân quyền để xem báo cáo tổng thể và báo cáo trên từng học viên.