eConnect giúp người học tương tác và làm việc theo nhóm 24/7. eConnect là công cụ hữu hiệu khi các lớp làm việc theo dự án, sau đây là một số đặc tính nổi bật:

  • Giáo viên kết nối học viên: Giáo viên kết nối với học viên qua việc tạo ra các dự án cho các nhóm học viên. Giáo viên chia sẽ tài liệu dự án và hỗ trợ học viên qua hệ thống eShares.
  • Học viên kết nối với giáo viên: Học viên đặt câu hỏi và những thắc mắc của mình trên mỗi bài học bất cứ lúc nào qua hệ thống eSubmmision.
  • Học viên kết nối với nhau: Các nhóm học viên chia sẽ các tài liệu và ý kiến về dự án của nhóm mình qua hệ thống eShares và eSocial.