SÁCH VỀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC DÀNH CHO CHUYÊN GIA

Sách công nghệ giáo dục “The EdTech Book” được viết bởi cộng đồng các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về chủ đề làm thế nào đưa công nghệ vào giáo dục hiệu quả đã được phát hành trên Amazon.

Quyển sách được viết bởi 50 chuyên gia công nghệ giáo dục hàng đầu trên thế giới bao gồm các nhà sáng lập các công ty công nghệ giáo dục nổi tiếng, các chuyên gia và nhà lãnh đạo giáo dục. Nội dung sách bao trùm hầu hết các lĩnh vực và phân khúc trong ngành công nghệ giáo dục. Sách sẽ là kim chỉ nam quý báu cho những những người làm trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ giáo dục.

Ông Robin Nguyen, CEO IBI Global, là đồng tác giả cuốn sách, cùng viết chương “EdTech For Professionals”.

Sách đang được bán trên Amazon, LINK.