HORASIS CHINA 2024 – CÁC CỤM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 
Phiên đối thoại với chủ đề: “Tương lai của các cụm đổi mới sáng tạo” tại Diễn đàn Horasis Trung Quốc 2024 đã thảo luận các vấn đề liên quan đến các cụm đổi mới sáng tạo; sự hỗ trợ của Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam và Trung Quốc; việc tích hợp đầu tư lớn vào y sinh, năng lượng và công nghệ thông tin và truyền thông.
 
 
Theo ông Robin Nguyen – Nhà sáng lập IBI Global, Việt Nam, doanh nghiệp muốn thành công trong đổi mới sáng tạo cần chọn chính sách bao trùm và đa dạng hóa. Bao trùm có nội hàm rộng, phụ thuộc vào nhiều điều kiện, hoàn cảnh khác nhau bao gồm có những ý tưởng khác nhau, cùng nhau chia sẻ ý tưởng, đa dạng hóa sẽ thúc đẩy sáng tạo, nếu không có sự trao đổi hiểu biết lẫn nhau sẽ không có sáng tạo, ý tưởng mới.
 
 
Các chuyên gia cũng cho rằng, Chính phủ đóng vai trò điều phối kết nối thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, Chính phủ và các địa phương cũng đã có nhiều chính sách và các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Riêng tỉnh Bình Dương đã tạo dựng một nền tảng đổi mới sáng tạo tốt cho sự phát triển của các thời kỳ tiếp theo. Có thể kể đến như “Trung tâm đổi mới sáng tạo 4.0” được thành lập tại Bình Dương bởi sự hợp tác giữa đối tác Việt Nam (gồm Tổng công ty Becamex IDC, Liên doanh VSIP, Trường đại học Quốc tế Miền Đông) và đối tác Singapore (Singapore Polytechnic, Liên minh chuyển đổi công nghiệp 4.0).
 
>> Đọc tiếp: https://bit.ly/3V1J13c