TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NHAQUANLY.VN – IBI GLOBAL LỌT VÀO DANH SÁCH HỆ THỐNG E-LEARNING TỐT NHẤT TOÀN CẦU 2020

Giải thưởng được công nhận bởi The EdTech Awards, giải thưởng lớn nhất về công nghệ trong giáo dục. IBI Global được công nhận làm một trong những hệ thống eLearning tốt nhất toàn cầu năm 2020 hạng mục eLearning, giải pháp tích hợp/ giải pháp học đảo ngược. IBI là một đơn vị tiên.. […]

SÁCH VỀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC VIẾT BỞI TẬP HỢP CÁC CHUYÊN GIA

Sách công nghệ giáo dục “The EdTech Book” được viết bởi cộng đồng các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về chủ đề làm thế nào đưa công nghệ vào giáo dục hiệu quả đã được phát hành trên Amazon. Quyển sách được viết bởi 50 chuyên gia công nghệ giáo dục hàng đầu trên.. […]